ΞBØSH UKR

10-07-2023 16:52 | 10-07-2023 16:52
https://t.me/+B01PzFmVnSlmZTAy

15 500 Subscribers

200.00 Monthly income


$ 950 Buy
10-07-2023 16:52 | 10-07-2023 16:52

ΞBØSH UKR

Seller:
h
manager_ebosh
(on madbid since: 10-07-2023)
Sale type: Full transfer of rights
Category: Trash

Канал з активною ЦА, більшість трафіку з прямої реклами, заливається мало, виключно ТГ траф, закривається 2-3 рекламних місця в день.