Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. ФОП Беленець Віталій Сергійович, ЄДРПОУ 3198220032 (далі – «Менеджери») j, демонструє актуальну Політику конфіденційності по відношенню до клієнтів (далі – «Клієнт») веб-сайту https://madbid.com» Сайт.

1.2. В актуальній Політиці конфіденційності можна знайти інформацію про те, як було зібрано, використано та розкрито приватну інформацію про Клієнтів Сайту.

1.3. Перед тим, як використовувати Сайт, переконливо просимо Вас уважно ознайомитись із усіма наданими умовами використання інформації Сайту. У той час, коли Ви використовуєте Сайт, Ви приймаєте викладені в актуальній Політиці конфіденційності умови та погоджуєтесь з ними.

1.4. Якщо Ви є противником одного з пунктів умов Політики конфіденційності Сайту, будьте ласкаві, відмовитися від використання. Ви не зможете скористатися Сайтом без згоди з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. У разі використання Сайту Клієнт дає свою безумовну згоду з опрацюванням його особистої інформації, перерахованої в цій Політиці.

1.6. Якщо Ви не розумієте жодного з пунктів Політики конфіденційності, будь ласка, зверніться до Менеджерів для подальшого вирішення питання.

2. Загальна інформація про взаємодію з менеджерами

2.1. Менеджери займаються обробкою особистої інформації Клієнтів у повній відповідності до закону «Про особисті дані».

2.2. Менеджери мають право проводити будь-які дії з особистою інформацією Клієнта з перерахованих: збирати, записувати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати (оновлювати, змінювати), вилучати, використовувати, передавати, блокувати, видаляти та знищувати.

2.3. Менеджери займаються обробкою особистих даних автоматизованим та неавтоматизованим способами, з використанням засобів обчислювальної техніки та без використання таких засобів.

2.4. Обробка особистих даних Клієнта здійснюється до відкликання Клієнтом згоди на обробку його особистих даних.

3. Перелік особистої інформації, що використовується

3.1. При використанні Сайту Клієнт самостійно особисту інформацію, яка включає дані, які були отримані при доступі до Сайту.

3.2. Особиста інформація особистого характеру, яку опрацьовує Менеджери:

3.2.1. ПІБ;

3.2.2. Емейл;

3.2.3. Менеджери мають право обробляти будь-які інші особисті дані Клієнта у разі, якщо відповідні дані були передані Клієнтом Менеджерів під час використання Сайту та/або подальшої взаємодії Сторін. Надання Клієнтом будь-якої додаткової інформації Менеджерів означає одночасно надання згоди Клієнтом на обробку такої особистої інформації.

3.3. Менеджери мають право обробляти як всі особисті дані Клієнта, так і частину з них на власний розсуд і в залежності від того, яка інформація буде надана Клієнтом Менеджерів.

3.4. Особиста інформація, яка автоматично збирається Сайтом і яку має право обробляти Менеджери:

3.4.1. Інформація про технічні засоби (пристрої), технологічну взаємодію з Сайтом (в т.ч. IP-адресу хоста, вид операційної системи користувача, тип браузера або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту, географічне положення, постачальник послуг інтернету, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення.

3.4.2. Час відвідування Сайту та наступні дії Клієнта на Сайті.

3.4.3. Інформація, що автоматично отримується за допомогою технології cookies.

4. Дія Політики конфіденційності щодо неповнолітніх

4.1. Важливо, що до самостійного використання допускаються лише люди, які досягли 18 років. Якщо Ви не є повнолітнім, Вам необхідно мати письмово оформлений дозвіл від батьків або опікунів. У цьому випадку Менеджери мають право будь-якої миті запитати у Клієнта підтвердження наявності згоди його батьків на використання Сайту.

4.2. Використання Сайту особами віком до 14 років не допускається. Менеджери у всіх випадках не збирає та не використовує особисту інформацію про осіб, які не досягли віку 14 років.

4.3. Якщо Менеджерів стане відомо про те, що Сайт використовується особами, які не досягли віку 14 років, у тому числі у випадках надання неправдивої інформації Клієнтом, Менеджери негайно блокує такого Клієнта.

5. Цілі використання особистої інформації

5.1. Менеджери використовує особисту інформацію Клієнтів тільки для певних цілей, а точніше:

5.1.1. Надати Клієнту можливості використовувати Сайт.

5.1.2. Інформувати Клієнта про можливості, пов'язані з використанням Сайту та про послуги, що надаються Менеджерами.

5.1.3. Підтримувати зворотний зв'язок між Менеджерами та Клієнтом.

5.1.4. Направляти Клієнту пропозицій рекламного та комерційного характеру, у тому числі інформування Клієнта про нові послуги, спеціальні акції та пропозиції. Клієнт дає свою згоду на отримання зазначеної інформації від Менеджерів.

5.1.5. Вести переговорів між Менеджерами та Клієнтом.

5.1.6. Укласти та виконання договорів між Менеджерами та Клієнтом, виконання інших зобов'язань Сторін.

5.1.7. Аналізувати статистику використання Сайту Клієнтами.

5.1.8. Покращувати сайт.

6. Принципи використання особистої інформації

6.1. Менеджери при використанні особистої інформації про Клієнтів зобов'язуються дотримуватися наступних основних принципів використання особистої інформації:

6.1.1. Законність, справедливість та прозорість. Особисті дані обробляються законно, справедливо та прозоро. Будь-яка інформація про цілі, методи та обсяги обробки особистої інформації викладається максимально доступно і просто.

6.1.2. Обмеження мети. Дані збираються та використовуються виключно з тією метою, яку заявлено в цій Політиці.

6.1.3. Мінімізація даних. Менеджери не збирають особисту інформацію в більшому обсязі, ніж це необхідно для цілей, зазначених у цій Політиці.

6.1.4. Точність. Особиста інформація, яка є неточною, видаляється або підлягає виправленню на вимогу Клієнта.

6.1.5. Обмеження схову. Особиста інформація зберігається терміном трохи більше, ніж це необхідно з метою обробки.

6.1.6. Цілісність та конфіденційність. Під час обробки даних Клієнтів Менеджери забезпечує захист особистих даних від несанкціонованої або незаконної обробки, знищення та пошкодження.

7. Права Клієнта

7.1. Клієнт має право:

7.1.1. отримання інформації про обробку особистих даних, що належать до даного Клієнта;

7.1.2. на уточнення, блокування або знищення його особистих даних у разі, якщо вони є неповними, застарілими, неточними, незаконно одержаними або не є необхідними для заявленої мети обробки;

7.1.3. на відкликання даної їм згоди на обробку особистих даних;

7.1.4. на захист своїх прав та законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди у судовому порядку;

7.1.5. на оскарження дій чи бездіяльності Менеджерів до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів особистих даних або в судовому порядку.

8. Захист особистої інформації

8.1. Менеджери гарантують, що вона не розголошуватиме або передаватиме третім особам особисту інформацію про Клієнта, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством та цією Політикою.

8.2. Менеджери зобов'язуються вживати всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту особистої інформації про Клієнта від неправомірного або випадкового доступу третіх осіб, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

9. Надання особистої інформації третім особам

9.1. Менеджери не займаються продажем або обміном особистих даних своїх Клієнтів.

9.2. Клієнт розуміє, що використання особистої інформації Менеджерами може включати використання особистої інформації співробітниками Менеджерів, а також партнерами і контрагентами Менеджерів, які допомагають Менеджерів в управлінні Сайтом.

9.3. Менеджери мають право надавати особисту інформацію про Клієнтів третім особам у разі, якщо це необхідно для виконання умов Договорів або інших угод, стороною яких є Клієнт (у тому числі у разі укладання угод купівлі-продажу груп у соціальних мережах з іншими Клієнтами сервісу).

9.4. Клієнт розуміє, що Менеджери може надавати третім особам узагальнену статистику про Клієнтів Сайту для проведення статистичного аналізу, підвищення ефективності роботи Сайту.

10. Зміна Політики конфіденційності

10.1. Менеджери залишають за собою право будь-якої миті внести зміни до будь-якого з пунктів Політики конфіденційності, не допускаючи при цьому включення до Політики положень, що суперечать чинному законодавству.

10.2. Клієнти зобов'язані регулярно відстежувати зміни в цій Політиці конфіденційності щодо можливих змін.

11. Підтримка Клієнтів

11.1. Клієнт має право в будь-який момент звернутися до Менеджерів з питаннями щодо положень цієї Політики конфіденційності за допомогою направлення запиту контактними даними, зазначеними на Сайті. При направленні звернення Клієнт зобов'язаний максимально докладно описати питання, що виникло, або проблему, а на запит Менеджерів надати додаткові дані.

11.2 Контакти: [email protected] +380 (98) 154 43 16