Угода madbid.com на угоду з гарантом

ФОП Біленець Віталій Сергійович, ІПН 3198220032, іменоване далі «Гарант» складає актуальну Угоду, яка є публічною офертою за змістом ст. 437 Цивільного кодексу щодо користувачів Сервісу madbid.com.

Перед використанням веб-сайту та укладанням угоди з гарантом кожен клієнт зобов'язаний уважно ознайомитися з усіма умовами актуальної Угоди, які викладені нижче. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом цієї Угоди, наполегливо рекомендується відмовитися від використання послуг Гаранта.

1. Терміни та терміни

1.1. Перед підписанням актуальної угоди необхідно ознайомитись з основними термінами для розуміння основ співробітництва:

1.2. Акцепт - повне та беззастережне прийняття Клієнтом та Постачальником умов актуальної Угоди шляхом ініціації угоди купівлі-продажу групи у соціальній мережі за допомогою Сервісу.

1.3. Угода є цим Договіром, укладеним обома Сторонами в офертно-акцептній формі без підписання окремого письмового документа.

1.4. Клієнт – фіз. особа, яка планує придбання групи у соціальних мережах таких, як вконтакте, однокласники, instagram, facebook, telegram, youtube, twitter.

1.5. Постачальник – фіз. особа, яка планує продаж групи у соціальних мережах таких, як вконтакте, однокласники, instagram, facebook, telegram, youtube, twitter.

1.6. Клієнт веб-сайту (Клієнт) – Покупець або Постачальник.

1.7. Гарант - ФОП Біленець Віталій Сергійович, ІПН 3198220032, юридична адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 1, кв. 60, що надає послуги Гаранта відповідно до умов актуальної Угоди.

1.8. Веб-сайт (Платформа) – платформа в мережі Інтернет, що належить Гаранту та розташована за адресою: https://madbid.com, а також на піддоменах.

1.9. Угода – укладена або укладена за допомогою Веб-веб-сайту угода між Клієнтом та Постачальником, предметом якої є купівля-продаж групи в соціальних мережах вконтакті, однокласники, instagram, facebook, telegram, youtube або twitter.

1.10. Сторони – Гарант, Клієнт та Постачальник одночасно.

2. Акцепт Договору-оферти

2.1. Клієнт, який має намір скористатися Сервісом Гаранта, зобов'язаний акцептувати цей Договір-оферту.

2.2. Під час проведення акцепту Договором-офертою Клієнт зобов'язаний підтвердити, що він є дієздатною особою, яка віком від 18 років і не має жодних обмежень, пов'язаних із укладенням та виконанням актуальної Угоди-оферти.

2.3. Не допускається акцепт актуальної Угоди-оферти під умовами або з застереженнями.

2.4. Акцепт актуальної Угоди-оферти можливий за одночасного дотримання наступних умов:

2.4.1. Уважне прочитання та згоду Клієнта з усіма умовами актуальної Угоди-оферти.

2.4.2. Уважне прочитання та згоду Клієнта з умовами Політики конфіденційності Сервісу.

3. Суть Угоди

3.1. Враховуючи актуальні умови Угоди, гарант зобов'язується забезпечувати належне виконання Постачальником та Клієнтом своїх зобов'язань один перед одним у рамках укладеної ними між собою за допомогою веб-сайту Гаранта угоди купівлі-продажу групи в соціальних мережах вконтакті, однокласники, instagram, facebook, telegram, youtube або twitter .

3.2. Предмет конкретної угоди, щодо якої Гарант надаватиме послуги, визначається Клієнтом та Постачальником самостійно.

3.3. Положення актуальної Угоди-оферти однаково поширюються як на випадки продажу груп у соціальних мережах, так і на випадки продажу сторінок у соціальних мережах, спільнот, облікових записів, каналів тощо.

4. Суть договору

4.1. Угоди в Сервісі щодо соціальних мереж вконтакті, однокласники, instagram, facebook, telegram, youtube, twitter здійснюються на Веб-сайті в наступному порядку:

4.1.1. Постачальник розміщує оголошення про продаж своєї групи.

4.1.2. Клієнт знайомиться в Сервісі з наявними оголошеннями про продаж груп у соціальних мережах, вибирає конкретну групу для покупки, попередньо ознайомившись із описом групи на Веб-сайті.

4.1.3. Після вибору групи Клієнт натискає кнопку «купити спільноту», заповнює повідомлення Постачальнику та натискає кнопку «надіслати».

4.1.4. Клієнт оплачує вартість групи, а також вартість послуг Гаранта за допомогою платіжних систем, за допомогою банківської картки або шляхом оплати з внутрішнього балансу на Веб-сайті шляхом перерахування зазначених сум Гаранту. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися та дати згоду з правилами роботи платіжних систем/банків, за допомогою яких здійснюватиметься переказ коштів Гаранту. Гарант не несе відповідальності за можливі збої в роботі платіжних систем/банків та можливі негативні наслідки, які можуть виникнути для Клієнта з вини платіжних систем/банків. Будь-які можливі витрати, пов'язані з оплатою комісій платіжних систем, Клієнт несе самостійно.

4.1.5. Постачальник передає Гаранту всі необхідні дані для входу до облікового запису.

4.1.6. Гарант входить до облікового запису групи Постачальника, перевіряє групу, а також здійснює всі необхідні дії для передачі прав на групу Клієнта.

4.1.7. Клієнт отримує доступ у групу від Гаранта, перевіряє відповідність групи заявленим характеристикам, здійснює за необхідності будь-які додаткові дії, створені задля прив'язку акаунту себе.

4.1.8. Клієнт після отримання всіх прав на групу та проведення необхідних перевірок підтверджує отримання всіх прав на групу та закриває правочин на Веб-сайті. У випадку, якщо Угода не буде підтверджена Замовником протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, Гарант має право самостійно перевірити виконання Постачальником усіх зобов'язань перед Клієнтом та закрити Угоду. Щодо угод з передачі облікового запису власника в соціальній мережі вконтакті, зазначений термін закриття угоди для Замовника становить 12 (дванадцять) годин.

4.1.9. Після закриття Угоди Гарант перераховує кошти Постачальнику у строки, передбачені цим Договором.

4.1.10. Щодо конкретних угод Гарант має право відображати для Замовника додаткову інформацію щодо угоди шляхом різних повідомлень, що випливають безпосередньо на Веб-сайті на конкретній стадії Угоди.

5. Про фінансову сторону

5.1. Враховуючи умови актуальної Угоди Клієнт, після вибору групи в соціальній мережі для покупки, зараховує на рахунок/гаманець Гаранта суму коштів, призначену для покупки групи, а також суму винагороди Гаранта. Клієнт самостійно вибирає спосіб перерахування грошових коштів Гаранту з доступних на сайті, в тому числі Клієнт має право переказати кошти Гаранту за допомогою платіжних систем або за допомогою банківської картки, а також вправі поповнити свій баланс на Веб-сайті Гаранта і вести розрахунки безпосередньо з зазначеного балансу.

5.2. Обсяг агентського винагороди Гаранта надання посередницьких послуг становить 3,5% від суми угоди (вартості групи), але з менш 10$.

5.3. Залежно від способу виведення коштів, Постачальник оплачує додатково такі комісії:

5.3.1. У разі замовлення Постачальником послуги з моментального виведення коштів на Qiwi Гарант утримує при переказі грошових коштів Постачальнику додаткову комісію в розмірі 1,8%.

5.3.2. При виведенні Webmoney комісію платіжної системи – 0,8%.

5.3.3. При виведенні на картку іноземного банку комісії платіжної системи – 2% + 0,5 дол.

5.3.4. При ручному виведенні коштів на Qiwi – 0% (цей спосіб виведення доступний лише за сумі виведення від 50 дол.).

5.4. У разі зміни розміру комісій самих платіжних систем завжди підлягає застосуванню поточний розмір комісій платіжних систем, навіть якщо в рамках зазначеного Договору вказано інший розмір комісії.

5.5. У разі виведення Клієнтом або Постачальником грошових коштів з внутрішнього балансу на Веб-сайті, які раніше були ними поповнені (внесені на баланс), Гарант утримує додаткову комісію при поверненні таких коштів у розмірі 1,5% від суми виведення.

5.6. З моменту отримання коштів на свій рахунок/гаманець, Гарант забезпечує зберігання на своїх рахунках/гаманцях необхідної для перерахування Постачальнику суми грошових коштів аж до настання умови для виплати Постачальнику, або до настання умов для їх повернення Клієнту.

5.7. При виконанні Постачальником умов виплати коштів Гарант зобов'язується переказати Постачальнику. Максимальний термін оформлення перерахування коштів Постачальнику не може перевищувати 5 (п'ять) днів з моменту виникнення зобов'язання про виплату (без урахування часу фактичного надходження коштів Постачальнику у зв'язку із затримками платіжних систем/банків). Постачальник самостійно вибирає спосіб перерахування йому коштів Гарантом з числа доступних на сайті (Яндекс.Гроші, Webmoney, Qiwi, банківська карта, внутрішній баланс веб-сайту), у тому числі Постачальник має право отримати кошти від Гаранта шляхом їх зарахування на баланс Постачальника на Веб-сайт Гаранта.

5.8. Гарант зобов'язується повернути Клієнту суму коштів у таких випадках:

5.8.1. Відмова Клієнта від угоди купівлі-продажу досі прийняття. Така відмова допускається виключно в ситуації, якщо Клієнтом буде виявлено обман з боку Постачальника щодо групи, що купується. У разі такої відмови Клієнт оплачує винагороду Гаранту у розмірі 1,5% від суми угоди (вартості групи), але не менше 0,5 дол., яка утримується Гарантом при поверненні коштів Клієнту, а також понад зазначені суми Клієнт оплачує комісію платіжної системи .

5.8.2. Відмова Постачальника від угоди. Постачальник має право відмовитись від угоди до моменту її прийняття Клієнтом незалежно від причин. У разі такої відмови Клієнт оплачує винагороду Гаранту у розмірі 1,5% від суми угоди (вартості групи), але не менше 0,5 дол., яка утримується Гарантом при поверненні коштів Клієнту, а також понад зазначені суми Клієнт оплачує комісію платіжної системи .

5.8.3. Задоволення Гарантом вимог Клієнта повернення грошових коштів у рамках Арбітражного спору.

5.9. Перерахування сум коштів Гарантом Постачальнику у межах актуальної Угоди є безпосередньо виконанням агентського доручення. Кошти, що перераховуються Постачальнику, не є доходом Гаранта згідно з п.9 ч.1 ст. 251 таки Податкового кодексу.

5.10. Постачальник розуміє, що гарант не є джерелом доходу Постачальника, у зв'язку з чим відповідно до ст. 226 Податкового кодексу, а також відповідно до роз'яснень, що містяться у Листі Міністерства фінансів від 24 лютого 2016 р. № 03-04-06/10104; Лист Міністерства фінансів від 9 листопада 2015 р. N 03-04-05/64323 Гарант не виступає як податковий агент Постачальника при перерахунку йому коштів, у зв'язку з чим Постачальник зобов'язаний самостійно звітувати про отриманий доход і сплатити податок із заробленої ним суми винагороди відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Права та Обов'язки Гаранта

6.1. У разі підписання актуальної Угоди Гарант зобов'язується:

6.1.1. Отримати від Клієнта на свій рахунок/гаманець суму коштів, призначених для перерахування Постачальнику як оплату за продаж групи у соціальних мережах.

6.1.2. Забезпечувати зберігання необхідної суми коштів на своїх рахунках/гаманцях до моменту їх виплати Постачальнику або повернення Клієнту.

6.1.3. Виплатити отриману від Клієнта суму коштів Постачальнику після настання умов, передбачених цим Договором та у встановлені Договором строки.

6.1.4. Проводити арбітраж спорів між Клієнтом та Постачальником у разі надходження відповідного запиту від однієї із Сторін.

6.1.5. При проведенні арбітражу приймати рішення про повернення або про відмову у поверненні Клієнту отриманих від нього коштів повністю або частково залежно від результатів розгляду спору.

6.1.6. Повернути Клієнту отриману ним суму коштів у разі порушення Постачальником своїх обов'язків за договором.

7. Права та Обов'язки Клієнта

7.1. В рамках актуальної Угоди Клієнт зобов'язується:

7.1.1. Зарахувати на рахунок/гаманець Гаранта суму коштів, призначених для оплати вартості групи у соціальній мережі.

7.1.2. Самостійно перевіряти заявлені Постачальником характеристики групи (наявність накруток/собачок, прибутковість тощо).

7.1.3. Прийняти звіт Гаранта після закриття угоди.

7.1.4. У разі виникнення претензій щодо групи негайно повідомити про це Гаранту до закриття угоди.

7.1.5. У разі виникнення арбітражного спору сприятиме Гаранту у проведенні арбітражу, у тому числі надавати необхідну інформацію та документацію для проведення перевірки в рамках відкритого арбітражного спору.

8. Права та Обов'язки Постачальника

8.1. В рамках актуальної Угоди Постачальник зобов'язується:

8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати умови зобов'язання з продажу групи у соціальних мережах.

8.1.2. Надати Гаранту та Клієнту виключно достовірну інформацію про групу, що продається в соціальних мережах.

8.1.3. Не допускати введення Клієнта в оману щодо прибутковості групи, не завищувати кількість передплатників шляхом накруток/собачок тощо.

8.1.4. Отримати на свій рахунок/гаманець суму коштів, перерахованих Клієнтом Гаранту як оплату вартості групи Постачальника.

8.1.5. Прийняти звіт Гаранта після закриття угоди.

8.1.6. У разі виникнення арбітражного спору сприятиме Гаранту у проведенні арбітражу, у тому числі надавати необхідну інформацію для проведення перевірки в рамках відкритого арбітражного спору.

9. Алгоритм здачі та приймання послуг Гаранта

9.1. За підсумками надання послуг Гарант формує звіт про надання послуг та надсилає його Клієнту та Постачальнику (кожному окремо) електронною поштою, вказаною ними під час заповнення форми заявки (або проходження процедури реєстрації, а у разі, якщо Клієнт та/або Постачальник не проходили процедуру реєстрації) , то за адресою електронної пошти, яка додатково запрошена у Клієнта та/або Постачальника) на Веб-сайті. Приймання послуг Гаранта здійснюється окремо Клієнтом та окремо Постачальником.

9.2. У разі незгоди з отриманим звітом Гаранта, Клієнт та Постачальник зобов'язуються протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання ними звіту електронною поштою направити у відповідь письмові заперечення з обґрунтуванням конкретних недоліків у наданих Гарантом послугах, через які Клієнт або Постачальник відмовляються приймати .

9.3. У разі, якщо протягом 5 (п'яти) днів Клієнтом або Постачальником не буде направлено письмові заперечення Гаранту, або заявлені ними у запереченнях докази виявляться необґрунтованими, звіт вважається узгодженим Клієнтом та Постачальником у повному обсязі, а послуги у відповідній частині прийнятими.

10. Приватизація та конфіденційність даних

10.1. Для цілей актуальної Угоди термін «конфіденційна інформація» включає без обмеження будь-яку інформацію, яка прямо чи опосередковано стосується Сторони.

10.2. Цей Договір, інформація та документація, що отримуються в ході реалізації Договору, будуть вважатися конфіденційними, і Сторони зобов'язуються не розголошувати їх без письмової згоди іншої Сторони.

10.3. Сторони зобов'язуються без попередньої письмової згоди іншої Сторони не розкривати прямо чи опосередковано будь-якій третій особі будь-яку інформацію про іншу Сторону.

10.4. Конфіденційна інформація може бути поширена Стороною виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема у разі надходження запиту від уповноважених державних органів.

11. Технічна підтримка Клієнта та Постачальника

11.1. У разі виникнення у Клієнта або Постачальника технічних або інших проблем, пов'язаних з виконанням угоди купівлі-продажу групи в соціальних мережах, Клієнт або Постачальник має право направити запит щодо проблеми, що виникла, електронним повідомленням на адресу служби технічної підтримки, зазначену на Веб-сайті. У цьому випадку питанням Клієнта чи Постачальника займеться відповідальний співробітник служби технічної підтримки Гаранта.

11.2. Гарант не встановлює будь-яких конкретних термінів вирішення проблеми Клієнта або Постачальника, проте Гарант зобов'язується докласти максимум можливих зусиль, щоб усунути проблему в найкоротший термін.

12. Юридичний питання

12.1. Відносини Сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством України незалежно від місця знаходження кожної із Сторін.

12.2. Ця Угода є посередницьким договором (агентським договором за змістом 1005 Цивільного кодексу) та до нього застосовуються відповідні положення законодавства.

13. Взаємодія через мережу

13.1. Електронна взаємодія між Сторонами за цією Угодою має юридичну силу рівну юридичній силі звичайної письмової взаємодії.

13.2. Сторони дійшли згоди про те, що електронний документообіг застосовується ними щодо будь-яких запитів, погоджень, коментарів, інших повідомлень Сторін, а також щодо будь-яких документів, включаючи листи, повідомлення, претензії, звіти, додаткові угоди тощо.

13.3. Акцепт актуальної Угоди-оферти здійснюється виключно в електронній формі і не вимагає будь-якого додаткового підписання або згоди письмово.

13.4. Документи можуть бути надіслані в електронному вигляді Сторонами у таких формах:

13.4.1. У формі електронного образу документа (електронної копії документа, виготовленого на паперовому носії), тобто документа, переведеного в електронну форму за допомогою сканування копії документа, виготовленого на паперовому носії.

13.4.2. Шляхом акцепту форми документів через заповнення форм заявок на Веб-сайті Гаранта.

13.5. Електронні повідомлення та документи, відповідно до цього Договору, повною мірою можуть бути використані для підтвердження укладених та вчинених правочинів, правовідносин Сторін, у тому числі можуть бути використані як докази у правоохоронних органах, третейському суді, судових органах, при розгляді спорів щодо цивільно-правових угод і т.п., а також підтверджують їхню дійсність та юридичну силу.

14. Відповідальність

14.1. За неналежне виконання або невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

14.2. Відповідно до цього договору, Постачальник несе відповідальність перед Клієнтом за відповідність заявлених характеристик групи реальним, у тому числі несе відповідальність за накрутку/собачок, завищення суми доходу, що отримується від групи тощо. Гарант відповідальності за відповідність заявлених Постачальником характеристик групи реальним не несе, оскільки не є продавцем групи, а є лише посередником у угоді з продажу групи, та відповідає лише за безпечну процедуру передачі доступу до групи Клієнта та за безпеку розрахунків між Клієнтом та Постачальником.

14.3. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що група, яку він купує, може не відповідати очікуванням Клієнта. Клієнт зобов'язується до вчинення правочину самостійно перевірити відповідність заявлених Постачальником характеристик групи реальним. У випадку, якщо у Клієнта виникнуть претензії до проданої Постачальником групи після закриття угоди на Веб-сайті, Клієнт зобов'язується пред'являти ці претензії безпосередньо до Постачальника у порядку, встановленому чинним законодавством.

14.4. Гарант не несе відповідальності у разі неможливості надання послуг, або затримки надання послуг через помилки в програмному забезпеченні, сервісах, пошукових системах, веб-сайтах тощо, що належать третім особам, за дії яких Гарант не відповідає.

14.5. Клієнт і Постачальник самостійно несуть відповідальність за збереження свого облікового запису на Веб-сайті Гаранта, в тому числі зобов'язані вживати всіх необхідних і залежних від них заходів, спрямованих на захист облікового запису. Гарант не несе відповідальності у разі злому облікового запису Клієнта або Постачальника на Веб-сайті Гаранта та за наслідки такого злому.

14.6. Сторони дійшли згоди про те, що Гарант не несе відповідальності за безпеку групи, придбаної Клієнтом через послуги Гаранта, після завершення угоди.

15. Форс-мажори

15.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли без волі Сторін і які не можна передбачати або запобігти, а саме: землетрус, повінь, інші стихійні лиха, війна, громадянська війна, блокада, страйк, ухвалення органами державної влади актів, що перешкоджають виконанню договору.

15.2. Свідоцтво, видане органом місцевої влади, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії обставин непереборної сили.

15.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили, повинна надіслати протягом десяти календарних днів письмове повідомлення іншій Стороні про перешкоду та її вплив на виконання зобов'язань за Договором.

16. Арбітраж суперечок між Клієнтом та Постачальником

16.1. У випадку, якщо між Клієнтом та Постачальником виникла суперечка щодо виконання зобов'язань у рамках угоди купівлі-продажу групи в соціальній мережі та ця суперечка не може бути врегульована ними шляхом переговорів, Клієнт або Постачальник має право звернутися до Гаранту та відкрити спір.

16.2. Після відкриття спору Гарант проводить перевірку дотримання Постачальником умов угоди купівлі-продажу групи, використовуючи при цьому всі можливі механізми, включаючи вивчення поданої Клієнтом та Постачальником інформації, вивчення листування між Клієнтом та Постачальником.

16.3. Під час проведення перевірки Гарант має право вживати заходів, спрямованих на мирне врегулювання спору між сторонами.

16.4. Під час проведення перевірки Гарант має право передавати Клієнту та Постачальнику доводи, пояснення іншої сторони, на що Клієнт та Постачальник дають свою безумовну згоду.

16.5. Під час проведення перевірки Гарант має право запитувати у Клієнта та Постачальника інформацію щодо виконання ними угоди купівлі-продажу групи у соціальній мережі, при цьому Клієнт та Постачальник зобов'язуються негайно надавати інформацію та документи на запит Гаранта.

16.6. За підсумками проведення перевірки Гарант приймає рішення, ґрунтуючись на отриманих під час проведення перевірки доказах та іншій інформації, пояснень Клієнта та Постачальника.

16.7. Гарант має право зайняти позицію Клієнта або Постачальника залежно від того, чи були виконані кожній із сторін умови угоди купівлі-продажу групи у соціальній мережі.

16.8. Проведення арбітражу Гарантом значить прийняття Гарантом він будь-якої відповідальності за результати арбітражу. У разі незгоди з результатами проведеного Гарантом арбітражу, Клієнт та Постачальник має право вирішити суперечку у порядку, передбаченому чинним законодавством, у тому числі шляхом ініціації судової суперечки.

16.9. В окремих ситуаціях на свій розсуд Гарант має право частково задовольнити вимоги Клієнта або Постачальника та частково повернути/виплатити кошти, отримані ним від Клієнта.

17. Алгоритм зміни та розірвання договору

17.1. Ця Угода може бути в будь-який час змінена Гарантом в односторонньому порядку. При цьому умови виконання конкретних зобов'язань перед Клієнтом та Постачальником, угода між якими вже була ініційована і за якою Гарантом було отримано платіж від Клієнта, залишаються незмінними, за винятком випадків, коли змінилися правила соціальної мережі, в якій здійснюється купівля-продаж групи та нові правила не дозволяють проводити угоду на колишніх умовах.

17.2. Ця Угода діє щодо кожного замовлення послуг Гаранта до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань на таке замовлення.

17.3. Гарант має право щоразу відмовитися від виконання зобов'язань Гаранта щодо конкретної угоди і повернути кошти угоді Клієнту.

18. Алгоритм вирішення спорів

18.1. Усі суперечки, що виникли між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

18.2. Сторони дійшли згоди, що претензійний (досудовий) порядок врегулювання спорів, що виникли внаслідок виконання актуальної Угоди, є для них обов'язковим.

18.3. Претензії щодо цього Договору можуть бути надіслані Сторонами електронною поштою.

18.4. Сторони домовилися, що термін відповіді на претензію не перевищує 30 календарних днів.

18.5. У разі виникнення судової суперечки суперечка підлягає передачі для розгляду до суду за місцем знаходження Гаранта.

19. Інші питання

19.1. Сторони погодили, що у всьому іншому, що не передбачено цим договором, застосовуватимуться норми чинного законодавства.

19.2. Ця угода містить весь обсяг угод між сторонами щодо предмета цього договору, які скасовують та роблять недійсними всі інші зобов'язання або подання, які могли бути прийняті або зроблені сторонами в усній чи письмовій формі до укладення цього договору.

19.3. Ця Угода у вигляді Договору-оферти укладається в офертно-акцептній формі без підписання окремого письмового документа.